نجوای سکوت

آرام آرام گام بردار....میخواهم در سکوت مست صدای آمدنت باشم....

اسفند 87
1 پست
بهمن 87
9 پست
دی 87
8 پست
آذر 87
20 پست
آبان 87
5 پست